Sui ile Tanışın: Varlık Birleştirilebilirliği ve Şeffaflığına Adanmış İlk Blockchain Platformu

Yüksek Performanslı 1. Katman, Anlık Çözüm Hızları, Ölçeklenebilirlik ve Dinamik NFT Geliştirme

  • Zincir içi DeFi ve TradFi : Zincir üzerinde gerçek zamanlı, düşük gecikmeli ticaret.
  • Ödül ve sadakat programları: Düşük maliyetli işlemlerle milyonlarca kişiye ulaşan airdroplar.
  • Karmaşık oyunlar ve iş mantığı: Zincir üstü mantığı şeffaf bir şekilde uygulamak, varlıkların işlevselliğini genişletmek ve salt kıtlığın ötesinde değer sunmak.
  • Varlık tokenleştirme hizmetleri: Mülkiyet tapularından koleksiyon ürünlerine, tıbbi ve eğitim kayıtlarına kadar her şeyin sahipliğini büyük ölçekte sorunsuz bir şekilde gerçekleştirme.
  • Merkezi olmayan sosyal medya ağları: Mahremiyet ve birlikte çalışabilirlik göz önünde bulundurularak, yaratıcılara ait medyayı, gönderileri, beğenileri ve ağları güçlendirmek.

--

--

Gate Omega is a new start-up company based in Turkey. We are a team of 6 and currently focusing on disruptive and innovative crypto projects .

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
GateOmega

Gate Omega is a new start-up company based in Turkey. We are a team of 6 and currently focusing on disruptive and innovative crypto projects .